Абітурієнту

Ліцензовано нову спеціальність

208 Агроінженерія!!!

Відеоролик “Запрошуємо на навчання”

https://www.youtube.com/watch?v=aNQvI2-JW5s

 

Презентація спеціальності

208 Агроінженерія

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “АГРОІНЖЕНЕРІЯ”

забезпечує:

 • Підготовку фахівців для роботи в агропромисловому  комплексі (АПК),  які  управляють механізованими технологічними процесами, комплектують, виконують  налагодження сільськогосподарських машин та агрегатів, здійснюють комп’ютерну діагностику та сервісне обслуговування машин, тракторів і автомобілів.
 • Отримання навиків комп’ютерного моделювання і проектування сільськогосподарських машин та агроінженерних процесів.
 • Готовність фахівців до адміністративного  управління виробничими підрозділами в АПК.
 • Здійснення науково-дослідницької діяльності в сфері АПК.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 • Освітній процес здійснюють у навчальних  та науково-дослідних лабораторіях кафедри  та її філіалів, оснащених лабораторними установками та комп’ютерною технікою.
 • В університеті розроблено за сучасними технологіями онлайн-курси, які здобувачі вищої освіти можуть слухати дистанційно.
 • Частину практичних занять проводять  безпосередньо у виробничих умовах на сучасних сільськогосподарських машинах.
 • Студенти проходять практику та стажування на  агропідприємствах України, Польщі, Чехії, Швейцарії, Литви, Німеччини та США.
 • Випускники спеціальності є фахівцями  сервісного обслуговування та експлуатації: сільськогосподарської техніки, тракторів, автомобілів,  обладнання для первинної переробки  сільськогосподарської продукції.
 • За час навчання студенти здобувають професійні навики з комп’ютерної діагностики та ремонту машин.
 • Отримані технічні, економічні та правові знання випускники використовують для організації  приватних господарств та підприємств       сільськогосподарського напрямку; реалізації, сервісного обслуговування та ремонту техніки.
 • Студенти мають можливість навчатися за  програмами подвійних дипломів в університетах Німеччини, Польщі.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Науково-виробничі об’єднання АПК.
 • Підприємства з проектування, виготовлення    та реалізації машин та обладнання АПК.
 • Ремонтні підприємства, станції технічного     обслуговування та сервісні центри техніки АПК.
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії.
 • Фермерські господарства.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти для участі у конкурсному відборі до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у 2021 р. за спеціальністю    208 “Агроінженерія”

Державна  форма навчання

на основі ПЗСО:

1) Українська мова;

2) Математика;

3) Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія .

 

Навчання за скороченим терміном підготовки

на основі диплома молодшого спеціаліста

(диплом будь-якої зі спеціальностей  20-ї Галузі знань “Аграрні науки та продовольство”)

Державна форма навчання:

1) Українська мова;

2) Математика/Історія України;

3)  Фаховий іспит.

Навчання на контрактній основі:

1) Українська мова;

2) Математика або Фізика або Іноземна мова або Історія України або Хімія або Біологія або Географія;

3)  Фаховий іспит.

Вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів університету – 0.05.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.

В університеті діє військова кафедра, сучасний спорткомплекс

З умовами прийому Ви можете ознайомитися у приймальній комісії університету .

Веб-адреса приймальної комісії ТНТУ
Приймальна комісія

Comments are closed.