Абітурієнту

Шановні абітурієнти!

Скористайтесь можливістю стати студентом вже цього року!Освітньо-професійні програми

для ознайомлення з ОПП, будь ласка, перейдіть за посиланням:

Освітньо-професійні програми/Бакалавр

 


Галузь знань 20

“Аграрні науки та продовольство”

Спеціальність 208 “Агроінженерія”

Відеоролик “Матерально-технічне забезпечення ОПП Агроінженерія”

Переглянути відеоролик

Практичні заняття на виробництві

Переглянути

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “АГРОІНЖЕНЕРІЯ”

забезпечує:

 • Підготовку фахівців для роботи в агропромисловому  комплексі (АПК),  які  управляють механізованими технологічними процесами, комплектують, виконують  налагодження сільськогосподарських машин та агрегатів, здійснюють комп’ютерну діагностику та сервісне обслуговування машин, тракторів і автомобілів.
 • Отримання навиків комп’ютерного моделювання і проектування сільськогосподарських машин та процесів.
 • Опанування  технологій  цифрового землеробства.
 • Готовність фахівців до адміністративного  управління виробничими підрозділами в АПК.
 • Здійснення науково-дослідницької діяльності в сфері АПК.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 • Освітній процес здійснюють у навчальних  та науково-дослідних лабораторіях кафедри  та її філіалів, оснащених лабораторними установками та комп’ютерною технікою.
 • В університеті розроблено за сучасними технологіями онлайн-курси, які здобувачі вищої освіти можуть слухати дистанційно.
 • Частину практичних занять проводять  безпосередньо у виробничих умовах на сучасних сільськогосподарських машинах.
 • Студенти проходять практику та стажування на  агропідприємствах України, Польщі, Чехії, Швейцарії, Литви, Німеччини та США.
 • Випускники спеціальності є фахівцями  сервісного обслуговування та експлуатації: сільськогосподарської техніки, тракторів, автомобілів,  обладнання для первинної переробки  сільськогосподарської продукції.
 • За час навчання студенти здобувають професійні навики з комп’ютерної діагностики та ремонту машин.
 • Отримані технічні, економічні та правові знання випускники використовують для організації  приватних господарств та підприємств        сільськогосподарського напрямку; реалізації, сервісного обслуговування та ремонту техніки.
 • Студенти мають можливість навчатися за  програмами подвійних дипломів в університетах  Польщі, Німеччини, Франції та Великобританіїї.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Науково-виробничі об’єднання АПК.
 • Підприємства з проектування, виготовлення    та реалізації машин та обладнання АПК.
 • Ремонтні підприємства, станції технічного     обслуговування та сервісні центри техніки АПК.
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії.
 • Фермерські господарства.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти для участі у конкурсному відборі до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у 2023 р. за спеціальністю    208 “Агроінженерія”

Беруться до уваги  результати НМТ 2024,

НМТ 2023,  НМТ 2022,  ЗНО 2021

За державним замовленням на основі ПЗСО (мінімальний конкурсний бал  – 130).

За кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО (мінімальний конкурсний бал  – 100).


НМТ 2024:

1. К1 – українська мова (0,3);  2.  К2 – математика (0,4);  3.  К3 – історія  України (0,3);  4. К4  - іноземна мова (0,35), або біологія (0,5), або фізика (0,5), або хімія (0,3),  або географія (0,3),  або українська література (0,25);  5. Мотиваційний лист.

 

НМТ 2022-2023:

1. К1 - українська мова (0,3); 2.  К2 - математика (0,4); 3.  К3 - історія  України, або  іноземна мова (0,35), або біологія (0,5), або фізика (0,5), або хімія (0,3); 4Мотиваційний лист.

 

ЗНО 2021:

1. К1 - українська мова (0,35);  2.  К2 - математика (0,3);  3.  К3 - біологія (0,5), або географія (0,3),   або історія України (0,3), або  іноземна мова (0,35),  або хімія (0,2)або фізика (0,5);  4. Мотиваційний лист.

 

Навчання за скороченим терміном підготовки

для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра.

За державним замовленням на основі ПЗСО (мінімальний конкурсний бал  – 130).

За кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО (мінімальний конкурсний бал  – 100).

НМТ 2024:

1. К1 - українська мова (0,3);  2.  К2 - математика (0,4);  3.  К3 - історія  України (0,3);  4. К4  - іноземна мова (0,35), або біологія (0,5), або фізика (0,5), або хімія (0,3),  або географія (0,3),  або українська література (0,25);  5. Мотиваційний лист; 6. Єдине фахове вступне випробування з аграрних наук 2024 року (за бажанням вступника) /1,0.

НМТ 2022-2023:

1. К1 - українська мова (0,3); 2.  К2 - математика (0,4); 3.  К3 - історія  України, або  іноземна мова (0,35), або біологія (0,5), або фізика (0,5), або хімія (0,3); 5. Мотиваційний лист;  6. Єдине фахове вступне випробування з аграрних наук 2024 року (за бажанням вступника) /1,0.

ЗНО 2021:

1. К1 - українська мова (0,35);  2.  К2 - математика (0,3);  3.  К3 - біологія (0,5), або географія (0,3),   або історія України (0,3), або  іноземна мова (0,35),  або хімія (0,2)або фізика (0,5);  4. Мотиваційний лист;  5. Єдине фахове вступне випробування з аграрних наук (за бажанням вступника) /1,0.

Важливо!

Ті абітурієнти, що успішно завершать підготовчі курси ТНТУ та складуть НМТ  у 2024 році отримають додатково

10 балів до конкурсного балу

при вступі до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на спеціальність 208 “Агроінженерія”


 

 


Іногородні забезпечуються гуртожитком.

В університеті діє військова кафедра, сучасний спорткомплекс

З умовами прийому Ви можете ознайомитися у приймальній комісії університету .

 

Веб-адреса приймальної комісії ТНТУ
Приймальна комісія

 

Архів запрошень на навчання

Завідувач кафедри 2019-2021 рр. професор Гевко Р.Б.

https://www.youtube.com/watch?v=aNQvI2-JW5s

 


Comments are closed.