Абітурієнту

Шановні колеги!

Просимо Вашої допомоги

для сина працівника кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Олексюка В.П. –

Андрія Олексюка, 2001 р.н., студента Технічного коледжу.

Він у важкому безсвідомому стані з менінгоенцефалітом.

Четвертий день знаходиться в реанімації обласної психоневрологічної лікарні.

Щоденно потрібно 5 ампул Октаган 5, ціна за ампулу 5700 грн.

Хто має можливість допомогти, номер карти мами Андрія, Олексюк Тетяни 5168 7423 5933 2339.

Також просимо щирої Молитви за його одужання.

Щиро дякуємо за розуміння.

 

 

 

Ліцензовано нову спеціальність

208 Агроінженерія!!!

Галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”

Кафедра запрошує на навчання

Освітній рівень -  бакалавр

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “АГРОІНЖЕНЕРІЯ”

забезпечує:

 • Підготовку фахівців для роботи в агропромисловому  комплексі (АПК),  які  управляють механізованими технологічними процесами, комплектують, виконують  налагодження сільськогосподарських машин та агрегатів, здійснюють комп’ютерну діагностику та сервісне обслуговування машин, тракторів і автомобілів.
 • Отримання навиків комп’ютерного моделювання і проектування сільськогосподарських машин та агроінженерних процесів.
 • Готовність фахівців до адміністративного  управління виробничими підрозділами в АПК.
 • Здійснення науково-дослідницької діяльності в сфері АПК.

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 • Освітній процес здійснюють у навчальних  та науково-дослідних лабораторіях кафедри  та її філіалів, оснащених лабораторними установками та комп’ютерною технікою.
 • Частину практичних занять проводять  безпосередньо у виробничих умовах на сучасних сільськогосподарських машинах.
 • Студенти проходять практику та стажування на  агропідприємствах України, Польщі, Чехії, Швейцарії, Литви, Німеччини та США.
 • Випускники спеціальності є фахівцями  сервісного обслуговування та експлуатації: сільськогосподарської техніки, тракторів, автомобілів,  обладнання для первинної переробки  сільськогосподарської продукції.
 • За час навчання студенти здобувають професійні навики з комп’ютерної діагностики та ремонту машин.
 • Отримані технічні, економічні та правові знання випускники використовують для організації  приватних господарств та підприємств       сільськогосподарського напрямку; реалізації, сервісного обслуговування та ремонту техніки.
 • Студенти мають можливість навчатися за  програмами подвійних дипломів в університетах Німеччини, Польщі.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Науково-виробничі об’єднання АПК.
 • Підприємства з проектування, виготовлення    та реалізації машин та обладнання АПК.
 • Ремонтні підприємства, станції технічного     обслуговування та сервісні центри техніки АПК.
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії.
 • Фермерські господарства.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти для участі у конкурсному відборі до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у 2019 р. за спеціальністю    208 “Агроінженерія”:

1) Українська мова та література (0,35);

2) Математика (0,30);

3) Фізика або географія, або історія  України, або іноземна мова (0,2).

Вага атестату про ПЗСО (0,10).

Вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів університету – 0.05.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.

В університеті діє військова кафедра, сучасний спорткомплекс

Кафедра запрошує на навчання

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»,

спеціалізація “Машини сільськогосподарського виробництва”

 

Освітні рівні – бакалавр, магістр

Навчання з першого курсу або за скороченим терміном підготовки

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОРІЄНТОВАНА НА:

 • Підготовку фахівців АПК для експлуатаційної, діагностичної, консультативної та конструкторсько-винахідницької діяльності.
 • Модернізацію і автоматизацію машин та комплексів для реалізації передових технологій вирощування, збирання і переробки сільськогосподарської продукції.
 • Опанування сучасних технологій технічного сервісу  в АПК.
 • Створення нових конкурентоспроможних машин із використанням сучасних комп’ютерних технологій проектування та аналізу .
 • Здійснення науково-дослідної діяльності в галузі с/г машинобудування .

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

 • у навчальному процесі задіяно велику кількість лабораторій кафедри і її філіалів, які оснащені сучасними сільськогосподарськими машинами, різними лабораторними установками та комп’ютерною технікою;
 • частина практичних занять проходить безпосередньо у виробничих умовах; студенти під час навчання отримують робітничі професії тракториста–комбайнера і водія категорій “В”, “C”, а також проходять стажування  на провідних фірмах України, Польщі, Швеції, Німеччини та США ;
 • випускники отримують фах інженера із сервісного обслуговування та експлуатації найсучаснішої с/г техніки, включаючи трактори, автомобілі, сушарки, елеватори, обладнання для первинної переробки  продукції тощо;
 • завдяки системному підходу до  підготовки, студенти опановують рівень  конструктора с/г машинобудування сучасного міжнародного рівня;
 • за час навчання випускники здобувають професійні навики комп’ютерної діагностики та ремонту машин;
 • отримані технічні, економічні та правові знання служать також для:
 • комп’ютерного проектування механічних систем;
 • організації приватного господарства або підприємства сільськогосподарського напрямку;
 • здійснення реалізації, сервісного обслуговування та ремонту техніки.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ВИПУСКНИКІВ:

 • Провідні фермерські науково-виробничі об’єднання та товариства.
 • Конструкторські та технологічні бюро машинобудівних підприємств.
 • Фірми з реалізації і сервісного обслуговування машин.
 • Науково-дослідні інститути та лабораторії.
 • Аспірантура і докторантура.

 

Форма навчання: денна та заочна, за державним замовленням і на контрактній основі.

З умовами прийому Ви можете ознайомитися у приймальній комісії університету .

Веб-адреса приймальної комісії ТНТУ
Приймальна комісія

Comments are closed.