Новини

СУМУЄМО

 

Ректорат, колектив кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, увесь професорсько-викладацький склад Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким смутком сприйняли звістку про відхід у вічність великого патріота України, учасника визвольної боротьби ОУН-УПА, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, автора численних наукових праць, академіка АІНУ, заслуженого працівника освіти України, нагородженого орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

РИБАКА ТИМОФІЯ ІВАНОВИЧА

(09.03.1932 – 14.01.2019)

Народився у селі Староміщена Підволочиського району Тернопільської області. Навчався у Підволочиській вечірній школі. 1949 року був заарештований за участь у молодіжній підпільній організації «Львинці». Покарання відбував у таборах Мордовії, в Омську, а також у Казахстані. Звільнений 25 травня 1954 року за амністією.

В 1964 році Т. І. Рибак успішно закінчив університет і був направлений на роботу в головне спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Львівхімсільгоспмашу», де пропрацював 26 років. Пройшов шлях від інженера до начальника конструкторського відділу. Опублікував фундаментальні монографії та низку наукових статей. Захистив кандидатську і докторську дисертаційні роботи. Опісля був запрошений завідувати кафедрою технології машинобудування «Львівської політехніки».

З 1990 року професор Т. І. Рибак — завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, а з 1997-го по 2007 — проректор з навчально-науково-виробничих комплексів і зовнішньоуніверситетської діяльності ТДТУ ім. І. Пулюя. Тут він став «Заслуженим працівником освіти України», кавалером ордена за заслуги III ступеня, стипендіатом стипендії Президента України, нагороджений медаллю Григорія Ващенка. За його ініціативою у 1991 році вперше на Тернопільщині була відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертаційних робіт за спеціальністю «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини», яку він очолював донині.

Професор Тимофій Рибак з 1996 року — автор і керівник регіональної довготривалої програми «Взаємодії вищих закладів освіти західних областей із закладами освіти Автономної Республіки Крим та Військово-Морськими силами ЗС України». На виконання цієї програми провів вісім міжнародних симпозіумів Україна-Туреччина «Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі» у м. Севастополі з двома виїзними сесіями у Стамбулі.

В його доробку більше 360 наукових праць. Під керівництвом д.т.н., професора Рибака Т.І. захищено чотири докторських та більше двадцяти кандидатських дисертаційних робіт.

У нашій пам’яті Рибак Тимофій Іванович назавжди залишиться відданим сином Української землі, людиною високого інтелекту, талановитим педагогом і науковцем, щирим приятелем та колегою.

Висловлюємо глибокі співчуття його рідним та близьким і розділяємо з ними біль втрати.

Вічна пам’ять!

 

 

Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ В

АСПІРАНТУРІ / ДОКТОРАНТУРІ

Тематики дисертаційних досліджень,

які розвиваються на кафедрі

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

спеціалізація Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Докторські дисертаційні дослідження

Методи підвищення технологічних та експлуатаційних властивостей штангових обприскувачів

Розвиток теоретичних та експериментальних основ удосконалення зернозбиральних машин

Оцінка ресурсу роботи сільськогосподарських конвеєрів модифікованим методом мінімуму потенціальної енергії деформації

 

Кандидатські дисертаційні дослідження

Підвищення довговічності тримких конструкцій штангових обприскувачів

Підвищення якості виконання технологічного процесу штанговими обприскувачами із застосуванням повітряного захисту струменю робочої рідини

Використання електростатичного поля для підвищення якості хімічної обробки сільськогосподарських культур

Дослідження функціональних систем штангових обприскувачів

Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив

Удосконалення конструкції та підвищення ресурсу роботи несучої системи широкозахватних культиваторів

Обґрунтування параметрів енергозберігаючого приводу косарки сегментно-пальцевої

 

Тимофій Рибак

Comments are closed.