Курсове/дипломне проектування

Курсове/дипломне проектування

Курсове/дипломне проектування є підсумковим етапом навчання студентів, які здобувають освітні ступені бакалавра чи магістра. Мета виконання проекту/роботи – систематизувати, поглибити і закріпити набуті знання, сприяти творчій діяльності студентів, а також розвинути навики самостійного вирішення організаційних і технічних задач, які виникають у сільськогосподарському виробництві при розробці та модернізації машин. Дисципліни, в яких пердбачено навчальним планом виконання курсового проекту/роботи, повинні бути забезпечені методичними вказівками до їх виконання.

На кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин активно проводиться науково-методична робота. Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою і там передбачено курсове проектування, забезпечені методичною літературою.

З методичними вказівками можна ознайомитись: на кафедрі, у читальній залі (бібліотеці) університету та на електоронному репозитарії.

Для перегляду електронних варіантів методичних вказівок можна скористатися сервісом пошуку ELARTU  (Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя  http://elartu.tntu.edu.ua ) або за окремими посиланнями, шо наведені нижче:

ОПІР МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування», «Зварювання», «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання


ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання

Методичні вказівки для індивідуальних завдань з прикладної механіки та опору матеріалів

Проектування машин для збирання с/г культур

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва» для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Конструкторсько- технологічна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Стажування з фаху Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Наскрізна програма практики студентів Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

Виробнича практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Переддипломна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

 

 

 

 

Comments are closed.