Силабуси

Силабуси дисциплін, які закріплені за

кафедрою технічної механіки та сільськогосподарських машин

Силабуси обов’язкових дисциплін:

Вступ до фаху

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин

Машини та обладнання для тваринництва

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

 

 

Силабуси з числа вибіркових дисциплін, що закріплені за кафедрою:

Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва

Основи агрономії

 

 

 

Comments are closed.