Силабуси

Силабуси обов’язкових дисциплін:

Агрозахист

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

Вища математика

Вступ до фаху

Деталі машин і ПТО

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Інженерна графіка та CAD системи

Іноземна мова професійного спрямування

Історія та культура України

Механіка рідин і газів, гідро- та пневмопривід

Опір матеріалів

Основи програмування

Основи теплотехніки

Теоретична механіка

Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень

Техноекологія та цивільна безпека

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Фізика

Філософія

Експлуатація сільськогосподарських машин

Машини та обладнання для тваринництва

Організація і технологія механізованих робіт

Ремонт сільськогосподарської техніки

Сільськогосподарські машин: конструкції та розрахунок

 

 

Силабуси з числа вибіркових дисциплін, що закріплені за кафедрою:

Автоматизована робота сільськогосподарських машин

Основи агрономії

Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва

Технології вирощування сільськогосподарських культур

Технічний сервіс в агровиробництві

Технології зберігання та переробки сільськогосподарської  продукції

Теорія механізмів і машин

Прикладні програми в агроінженерії

Comments are closed.