Історія

 Очолювана професором Рибаком Т.І. кафедра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування за професорсько-викладацьким складом, науковим потенціалом – є однією з потужних в університеті. До складу кафедри входять три доктори технічних наук, п’ять професорів, один член-кореспондент НАНУ, десять кандидатів технічних наук, доцентів.
  Кафедра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя реорганізована 19.05.1999р. на базі кафедри технічної механіки відкритої у 1963р. при створенні Тернопільського загально технічного факультету. У 1964р. факультет перетворено у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту (ТфЛПІ).
 Засновник кафедри і перший завідувач – к.т.н., доцент Столярчук Всеволод Пилипович – 1922 року народження, учасник Великої Вітчизняної війни, після закінчення у 1951р. Львівського політехнічного інституту і захисту кандидатської дисертації (1955р.) працював доцентом, заступником декана механічного факультету ЛПІ. У 1960р. був направлений у м. Тернопіль для створення загально технічного факультету. Він став першим його деканом, фактично був засновником Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 1963р. до 1974р. – завідувач кафедри технічної механіки. Працював за науковим напрямком динаміка механізмів і машин з електроприводом. У 1965р. видав монографію «Динаміка вертикального підйому», а у 1972р. – монографію «Дослідження руху і динаміки машин, обладнаних електроприводом» (співавтори Гладьо Б.М., Рачинець М.Ф.). Він разом із своїми учнями брав участь у міжнародних науково-технічних конференціях (м.Сухумі – 1967р., м.Ленінград – 1970р., м.Київ – 1970р.та ін.). Керував науковою школою на кафедрі з питань динаміки машин. Рішенням Вченої Ради ТДТУ імені Івана Пулюя від 25.09.2001р. за особистий великий вклад, багаторічну і плідну працю Столярчуку В.П. присвоєно звання Почесного професора Університету. Працював Столярчук В.П. на кафедрі до 1999р.
 Перші викладачі кафедри, які прийшли працювати у 60-ті роки: Рачинець Микола Федорович, Демченко Юхим Антонович, Гладьо Богдан Михайлович, Зубченко Іван Іванович, Головатий Михайло Миколайович, Калашнікова Лілія Федорівна. У цей період на кафедрі розпочали викладання таких предметів: опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, вантажно-підіймальні машини. Заняття проводилися для денної, вечірньої і заочної форм навчання.
 Рачинець Микола Федорович – старший викладач кафедри. Після закінчення факультету автоматики ЛПІ був направлений на роботу у Тернопільський загально технічний факультет. Працював на кафедрі з 1962р. до 1984р. Особливо слід відзначити талант цієї людини. Він – механік, математик, філософ. Автор багатьох наукових статей з динаміки машин. Прекрасно читав лекції з опору матеріалів. Під його керівництвом на всесоюзних олімпіадах з опору матеріалів студенти займали призові місця. Прикро, що рано пішов із життя.
 Демченко Юхим Антонович – переведений на кафедру із Кременецького лісотехнікуму в 1963р. Проводив заняття із опору матеріалів і деталей машин. Був досвідченим методистом, педагогом, наставником молоді, працював на кафедрі до 1974р.
 Гладьо Богдан Михайлович – працює на кафедрі з 1964р. Проводить заняття з теорії механізмів і машин. Закінчив у 1956р. ЛПІ, у 1971р. захистив кандидатську дисертацію; доцент. У 1972-1986рр. – декан загально технічного факультету; у 1985-1990рр. – завідувач кафедри технічної механіки, з 1995р. – професор кафедри. Науковий напрям: дослідження динаміки машин з пружними ланками. Опублікував понад 50 наукових праць з динаміки машин, обладнаних електроприводом. Видав монографію у 1972р. «Дослідження руху і динаміки машин, обладнаних електроприводом» (співавтори Столярчук В.П., Рачинець М.Ф.). Брав участь у міжнародних конференціях з теорії механізмів і машин.
 Зубченко Іван Іванович – на кафедрі працює з 1965р. Закінчив у 1959р. ЛПІ, у 1966р. захистив кандидатську дисертацію. Читає курс «Деталі машин». У 1968-1974р. – декан електромеханічного факультету; з 1974р. до 1985р. – завідувач кафедри технічної механіки; з 1974р. до 1982р. – заступник директора філіалу з наукової роботи; з 1995р. – професор кафедри. Працюючи заступником директора з наукової роботи багато зусиль прикладав для покращення наукової роботи у філіалі. У 1972р. видав монографію «Кінематика і динаміка ланцюгових передач» (співавтори проф. Дубиняк С.А., доц. Рибак В.Я.). У 2001р. випустив навчальний посібник «Деталі машин» (курс лекцій). Науковий напрям: підвищення довговічності і надійності ланцюгових передач. Видав понад 100 наукових праць.
 Головатий Михайло Миколайович – працював з 1962 року; спершу на кафедрі графіки, пізніше був переведений на кафедру технічної механіки для проведення занять з курсу «Деталі машин». У 60-70-х роках інтенсивно займався госпдоговірною тематикою з реставрації плунжерних пар насосів високого тиску. Старший викладач Головатий М.М. має ряд винаходів і наукових праць. Працював проректором з будівництва. З 2005 р. на пенсії.
 Калашнікова Лілія Федорівна – асистент кафедри, закінчила ЛПІ з відзнакою. Працювала з 1966р. до 1984р. Проводила заняття з опору матеріалів, теорії механізмів і машин. Багато зробила для покращення матеріальної бази кафедри, активно брала участь у методичній роботі. У даний час працює у Технічному коледжі ТДТУ ім. Івана Пулюя.
 За період 60-70х років на кафедрі під керівництвом Столярчука В.П. розвивалася наукова школа з динаміки механізмів і машин, як продовження школи створеної професором Львівського політехнічного інституту Комаровим М.С. З розвитком напряму «Динаміка машин» на кафедрі пов’язані учні Комарова М.С. і Столярчука В.П.: ст.викл. Рачинець М.Ф., доц. Гладьо Б.М., доц. Цепенюк М.І., ст.викл. Семчишин С.Г.
 У 70-х – 80-х роках кафедру поповнили нові молоді вчені, які дальше розвивали методичну і наукову роботу.
 З 1971р. на кафедрі працює Мильніков Олександр Володимирович, який закінчив у 1969р. Київський державний університет, у 1977р. захистив кандидатську дисертацію, читає курси «Опір матеріалів», «Прикладна механіка». Керована ним наукова лабораторія оптичних методів дослідження напружено-деформівного стану (ндс) твердого тіла має практичний досвід у таких напрямках: дослідження термопружних задач; дослідження надлишкових напружень в ізотропних та анізотропних конструктивних елементах; дослідження ндс у скловолокнах світловодів різних типів; дослідження ндс у зонах наскрізних та поверхневих тріщин. Видав навчальний посібник «Опір матеріалів» (курс лекцій), має більше 60 наукових публікацій. У 1989р. нагороджений орденом Дружби народів за участь у ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії. Майстер спорту.
 З 1974р., після закінчення з відзнакою Тернопільського філіалу ЛПІ, на кафедрі на посаді асистента почав працювати Довбуш Анатолій Дмитрович. Сьогодні старший викладач, заступник завідувача кафедри приділяє багато уваги навчально-методичній роботі. Проводить заняття з дисциплін: опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, прикладна механіка. Постійно займається підготовкою студентів до олімпіад з опору матеріалів. Під його керівництвом студенти на всесоюзних та всеукраїнських олімпіадах займали призові місця з опору матеріалів. Має біля 50 науково-методичних розробок.
 У 1975р., після закінчення Львівського політехнічного інституту у 1974р., був направлений на роботу у Тернопільський філіал Семчишин Степан Григорович. Закінчивши спеціальність «Динаміка і міцність машин» за школою Комарова М.С., проводив наукову роботу у цьому ж напрямку. Закінчив у 1986р. аспірантуру в Львівському політехнічному інституті. Старший викладач Семчишин С.Г. опублікував понад 60 науково-методичних праць. У 2004р. видав навчально-методичний посібник (співавтор Зубченко І.І.) – «Інженерна механіка». Працював на кафедрі до 2009року.
 З 1976 року, після закінчення Тернопільського філіалу ЛПІ, на кафедру був направлений Жаровський Олег Степанович. Працював за сумісництвом до 2001 року (основна робота зав. навчальним відділом). Проводить заняття з деталей машин, прикладної механіки. Приділяє велику увагу навчально-методичній роботі. З 2006 року – штатний працівник кафедри. Займається громадською роботою.
 Цепенюк Михайло Іванович закінчив у 1973р. Львівський політехнічний інститут. У 1980р. захистив кандидатську дисертацію; у 1983р. був направлений на роботу у Тернопільський філіал ЛПІ. Проводить заняття з опору матеріалів, прикладної механіки. З 1992р. до 2009р. декан факультету довузівської підготовки. Займається науковою роботою з динаміки і міцності електроприводних механізмів і машин.
 Підгурський Микола Іванович – у 1980р. закінчив ЛПІ. У 1986р. захистив кандидатську дисертацію, працює на кафедрі з 1987р. Наукова робота стосується надійності і довговічності зварних з’єднань рамних конструкцій машин, розробки методів та експериментальних засобів для дослідження експлуатаційного навантаження мобільної сільськогосподарської техніки. Опублікував понад 150 наукових праць, 8 патентів на винаходи. У грудні 2007р. захистив докторську дисертацію на тему «Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів» за спеціальністю 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Науковий консультант докторської дисертаційної роботи Підгурського М.І. – д.т.н., проф. Рибак Т.І.
 Костюк Володимир Іванович закінчив у 1979р. Львівський сільськогосподарський інститут; у 1998р. захистив кандидатську дисертаційну роботу, науковий керівник – д.т.н., проф. Рибак Т.І.; на кафедрі працював на посаді доцента з 1999р. до 2008р. Автор більше 30 науково-методичних праць, ряду винаходів.
 У різні часи на кафедрі працювали: Бабенко Сергій Федорович (1974р.-1980р.) – лауреат Ленінської премії, кандидат технічних наук, доцент; Дзюба Василь Іванович – к.т.н., доцент, вимогливий викладач, впроваджував нові форми і методи навчання; Черепюк Іван Дмитрович (1975р.-1983р.)– к.т.н, доцент; Дроздовський Казимир Іванович – ст. викладач, проводив заняття з опору матеріалів; Мединський Ярослав Романович (1986р.-2004р.) – кандидат фізико-математичних наук, доцент; Рудяк Юрій Аронович (1987р.-1993р.) – кандидат фізико-математичних наук, доцент; Гупка Богдан Васильович – к.т.н., доцент, Калушка Володимир Павлович – к.т.н., доцент, тепер директор Технічного коледжу ТНТУ; Данильченко Лариса Миколаївна – к.т.н., доцент; Панченко Анатолій Миколайович (1994р.-1998р.) – д.т.н., професор; Мартиненко Володимир Якимович (1998р.-2002р.) – д.т.н., професор, Заслужений винахідник України; Сичов Іван Петрович (2000р.-2004р.) – д.т.н., професор, член експертної ради ВАК України; Парацій Володимир Андрійович (2000р.-2004р.) – к.т.н., доцент.; Дідух Володимир Федорович (2004р.-2008р.) – д.т.н., професор. Усі вони внесли значний вклад у розвиток науково-методичної роботи кафедри.
 З 1990р. започатковано новий етап у розвитку кафедри. Кафедру очолив доктор технічних наук, професор Рибак Тимофій Іванович – випускник механіко-математичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Механіка». У 1970р. захистив кандидатську дисертацію, спеціальність: «Опір матеріалів і будівельна механіка». У 1986р. захистив докторську дисертаційну роботу за спеціальністю «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини». Опублікував більше 260 наукових праць, 12 монографій, 26 винаходів. До фундаментальних монографій професора Рибака Т.І. відносяться: «Методы оценки несущей способности и долговечности машин для химической защиты в растениеводстве».- К: Наукова думка, 1985.- 232с.; «Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин». Навчальний посібник.- Тернопіль, 2003.- 332с.; «Стохастичні процеси і їх систематизація в аналітичних та експериментальних дослідженнях.- Тернопіль: Збруч, 2004.- 233с.
 З ініціативи проф. Рибака Т.І. у 1991р. ще у ВАК СРСР відкрита перша на Тернопільщині спеціалізована вчена рада К58.50.01 із захисту кандидатських дисертаційних робіт за спеціальністю 05.20.04 «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини», а у 1993р. вже у ВАК України перереєстрована у спецраду Д12.02.01 – першу докторську на Україні за цією ж спеціальністю. У 1997р. було змінено шифр спецради на Д58.052.02 і відкореговано спеціальнісь 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Голова спецради з часу відкриття і до тепер – професор Рибак Т.І. У складі спецради працювали і працюють провідні вчені з різних регіонів України. Особливо слід відзначити постійного члена ради – д.т.н., професора, члена-кореспондента Національної Академії Наук України – Андрейківа Олександра Євгеновича, який з 1992р. працює на посаді професора кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування.
 У 1997р. з ініціативи професора Рибака Т.І. на кафедрі відкрито спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» У 1999р. кафедра реорганізована з назвою технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування і отримала статус випускної за трьохступеневою системою освіти зі спеціальності 7.090215 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».
 За кафедрою закріплено такі загально-інженерні дисципліни: «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Прикладна механіка і основи конструювання», «Технічна механіка», а також більше 30 спецдисциплін.
 Кафедра забезпечена у достатній кількості необхідними аудиторіями та лабораторіями для провадження навчального процесу із закріплених за нею дисциплін.
 З метою підвищення якості підготовки фахівців та проведення навчального процесу в умовах реального виробництва організовано філіали кафедри на провідних підприємствах м. Тернополя і Тернопільської області:
- ВАТ «Тернопільський комбайновий завод»;
- Зборівський коледж;
- господарство «Україна» с. Скорики, Підволочиського району.
 Кафедра має зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України відповідного профілю, зокрема, Луцький національний технічний університет, Кіровоградський національний технічний університет сільського господарства, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Вінницький державний аграрний університет, Дніпропетровський державний аграрний університет, Український центр з випробування та прогнозування ресурсу роботи техніки і технології сільського господарства. Кафедра співпрацює з «ВАТ Тернопільський комбайновий завод», «Львівагромаш», «Коломиясільмаш».
 Під керівництвом професора Рибака Т.І., у науковому плані, кафедра працює за такими фундаментальними напрямками:
1. Модифікація методу мінімуму потенціальної енергії для динамічного розрахунку континуальних структур з урахуванням особливостей енергії від депланації.
2. Розробка критеріїв оцінки міцності і прогнозування ресурсу роботи зварних металоконструкцій на основі механіки крихкого руйнування з урахуванням в коефіцієнті інтенсивності напружень особливостей від стисненого кручення.
3. Розробка і застосування універсальної вимірювальної методики дослідження реальної динаміки навантаженості в натурних умовах експлуатації машин.
4. Експериментальні оптичні методи механіки деформівного твердого тіла.
 Завідувач кафедрою Рибак Т.І. – д.т.н., професор, академік академії інженерних наук, заслужений працівник освіти України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю Григорія Ващенка, медаллю Ветеран Труда СССР, плідно працює як науковець, педагог, громадський і політичний діяч. Ним налагоджені певного напрямку міжрегіональні і міжнародні зв’язки кафедри та університету. Починаючи з 1997р., з періодом один-два роки проводяться міжнародні симпозіуми Україна-Туреччина «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі». Два із семи симпозіумів проведені у Стамбулі «FATIH UNIVERSITES». Під редакцією проф. Рибака Т.І. видано шість збірників наукових праць симпозіумів об’ємом 340-500 сторінок кожен. Збірники мають гриф фахового видання з чотирьох спеціальностей.
 З 1996р. професор Рибак Т.І. виступає автором та відповідальним виконавцем регіональної довготривалої програми «Взаємодії ВЗО західних областей з ЗО АР Крим та ВМС Збройних сил України». Програма затверджується віце-прем’єр міністром, міністрами освіти та охорони здоров’я України, міністром освіти АР Крим, ректорами ВЗО відповідних областей та підписана відповідальним виконавцем від кожного з представництв. За час функціонування програми для АР Крим підготовлено більше 500 спеціалістів за престижними напрямками. Окремі з випускників навчаються в аспірантурі і успішно захистили дисертаційні роботи.
 З ініціативи професора Рибака Т.І. у 2006р. на базі ТДТУ імені Івана Пулюя та Українського науково-дослідного інституту з прогнозування і випробування техніки (УкрНДІПВТ) створена науково-дослідна лабораторія з дослідження динаміки, експлуатаційних та функціональних характеристик сільськогосподарської техніки. У 2007р. на базі цієї лабораторії створено «Навчально-науково виробничий центр випробування функціонально-технічних засобів виробництва і взаємодії з науково-промисловими комплексами», що розташований у м. Зборів. Директор центру – д.т.н., професор Рибак Т.І.
 Професор Рибак Т.І. розвиває фундаментальні наукові напрямки, завдяки яким на кафедрі відкрита докторантура та аспірантура. На даний час під керівництвом проф. Рибака Т.І. захистилися два д.т.н. і десять к.т.н.; він є консультантом двох докторантів і керівником п’яти аспірантів.
За час функціонування при кафедрі спецради із захисту дисертаційних робіт у ній захистили і пройшли перезатвердження докторські та кандидатські дисертації біля 40 науковців з різних навчальних закладів України. На засіданнях ради успішно захистили докторські дисертації вчені нашого університету – Мартиненко В.Я. та Підгурський М.І. – науковий консультант професор Рибак Т.І.; більше 10 аспірантів професора Рибака Т.І. захистили кандидатські дисертації, зокрема 6 з них на даний час викладачі кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування, а саме, Попович П.В., Олексюк В.П., Хомик Н.І., Сташків М.Я., Бабій А.В., Матвіїшин А.Й.

Comments are closed.