Міжнародна співпраця

Міжнародні зв’язки кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин

  • Міжнародна співпраця

Міжнародна діяльність кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин спрямована на налагодження співпраці із закордонними вищими навчальними закладами (ВНЗ) – партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого світового досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів вищої освіти із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри, факультету та університету в Україні та за її межами.

Основними напрямами діяльності кафедри в розрізі міжнародного співробітництва є :

• залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

• співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;

• викладання для іноземних громадян в університеті;

• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;

• використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

• сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Загалом кафедра співпрацює з 5 закордонними ВНЗ - партнерами.

 

Участь у міжнародних проектах

Балтійська університетська програма (BUP)

Викладачі кафедри співпрацюють з Балтійською університетською програмою (BUP) – це мережа з 225 університетів та інших інститутів в галузі вищої освіти, розташованих в регіоні Балтійського моря. BUP створює та координує курси для бакалаврів і магістрів інститутів-членів і спонсорує спільні проекти, орієнтовані на стабільний розвиток в регіоні. Програма заснована в 1991 році. Робота мережі координується Секретаріатом BUP, що працює в Центрі сталого розвитку Університету Упсала (Швеція). Основними напрямками програми є питання сталого розвитку, охорони довкілля та демократії в регіоні Балтійського моря. Мета – підтримка ключової ролі, яку університети відіграють в демократичному, мирне та сталий розвиток. Це досягається шляхом розробки університетських курсів, а також участі в реалізації проектів співробітництва з органами влади, муніципалітетами та ін. Університети-учасники (центри) представляють країни, які знаходяться в басейні Балтійського моря або за його межами, у тому числі Україна, Білорусь, Німеччина, Кіпр, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Словаччина, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Естонія.

 

Співпраця з Лодзінською політехнікою

У листопаді 2014 року в Лодзінській політехніці відбулося укладання угоди з ТНТУ ім. Івана Пулюя про співпрацю. Політехніка Лодзі – один із провідних вищих навчальних закладів Польщі. Сьогодні в університеті діють 9 факультетів, понад 20 тисяч студентів опановують 120 різноманітних спеціальностей. Університет активно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами Євросоюзу. Документ передбачає щорічний обмін студентами, читання спецкурсів викладачами обох університетів, стажування аспірантів і докторантів, проведення спільних наукових конференцій та симпозіумів, підготовку спільних проектів для фінансування через національні і міжнародні фонди тощо.

Співпраця з Люблінською Політехнікою

У вересні 2013 року делегація викладачів ТНТУ перебувала з офіційним візитом у Люблінській політехніці (Польща). Метою візиту було ознайомлення із польським вузом, з програмою подвійних дипломів для магістрів нашого університету, узгодження програм подвійних дипломів та студентської мобільності в рамках Болонської системи навчання. В рамках даного візиту, ректорами ТНТУ та Люблінської політехніки підписано угоду про співробітництво щодо реалізації програм академічної мобільності, додаткову угоду про визнання еквівалентними освітніх документів, а також узгоджено графіки навчального процесу. Спільна підготовча робота обох університетів, завершилася створенням пакету базових документів щодо започаткування магістерських програм подвійних дипломів. Це дозволить студентам-магістрам нашого університету зі спеціальності “Машини сільськогосподарського виробництва” паралельно навчатися у Люблінській Політехніці за спорідненою спеціальністю і по закінченню отримати два дипломи – ТНТУ і диплом Люблінської Політехніки. Слід зазначити, що Люблінська Політехніка тільки упродовж останніх років отримала грант від Європейського союзу за програмою структурної модернізації економіки на будівництво і оснащення сучасним дослідницьким обладнанням навчально-лабораторного корпусу в сумі приблизно 30 млн. євро.  Тому подальша співпраця з цим ВНЗ відкриває нові можливості і перспективи перед студентами та науковцями Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Співпраця з Опольською політехнікою

У червні 2014 року офіційна делегація ТНТУ з робочим візитом відвідала Опольську Політехніку в м. Ополє, Польща. Під час візиту було започатковано спільну програму академічної мобільності та обміну студентами. В липні 2014 року група студентів, що перебувала на виробничій практиці у компанії “Устронянка”, відвідала Опольську Політехніку в м. Ополє, Польща. Візит тернопільських студентів-політехніків до колег з Ополє відбувся на запрошення Опольської Політехніки. За сприяння департаменту міжнародного співробітництва польського вишу студенти познайомились з роботою лабораторій факультету машинобудування, інженерно-будівельного факультету та факультету фізичної культури.

Співпраця з Університетом прикладних наук Шмалькальдена

29 жовтня 2013 року делегація Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відвідала Університет прикладних наук Шмалькальдена та підписала угоду про співпрацю. Відповідно до угоди українські та німецькі студенти, які навчаються за напрямом “Комп’ютерні науки”, матимуть змогу отримати дипломи обох університетів, а також пройти безкоштовні мовні курси. В плані розвитку співпраці заплановано розширити перелік напрямів за якими студенти зможуть отримати можливість навчатись за програмою двох дипломів. Наразі на етапі завершення програма по напряму машинобудування.

 

  • Подвійні дипломи

Розвиток спільних програм є одним з магістральних напрямків розвитку міжнародного співробітництва кафедри. Тому для університету актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва ВНЗ з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів. На сьогодні функціонує освітня магістерська програма з Державним університетом “Люблінська Політехніка”, з Опольською політехнікою, на стадії завершення програма у Лодзі (Польща). Студенти мають можливість отримати два дипломи почергово навчаючись у ТНТУ та ВНЗ партнері. Узгоджується освітня Україно-німецька програма підготовки бакалаврів (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина). Планується розпочати набір студентів на цю програму з 2018/2019 року. Щороку зростає кількість студентів, які проходять стажування та практику закордоном. Студенти проходить практику у компанії “Устронянка”, м. Устронь, по програмі “Аполло” (Німеччина), по програмі об’єднання “Німецька селянська спілка” та по програмі “Агроімпульс” (Швейцарія). Перед проходженням практики студенти мають можливість пройти курси польської чи німецької мов. Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях, які організовують ВНЗ партнери.

·      Стажування за кордоном

Кожного року студенти кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин в рамках університетських програм проходять виробничі практики та стажування за кордоном. Зокрема за програмою Асоціації “Аполло” (Німеччина), об’єднання “Німецька селянська спілка” (Німеччина), за програмою “Агроімпульс” (Швейцарія), Асоціації аграрних підприємств “Кі-Франс” (Франція), на підприємствах компанії “Устронянка” – одного із лідерів на ринку безалкогольних напоїв у Польщі. Крім набутих спеціальних знань студенти мають змогу отримати величезний досвід міжнародного культурного спілкування та побувати з екскурсіями у Чехії в її столиці Празі, та польських містах Вроцлаві, Кракові тощо. Викладачі кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин мають змогу проходити стажування в закордонних вищих навчальних закладах та провідних підприємствах сільськогосподарського спрямування і великих фермерських господарствах, зокрема в рамках проекту асоціації “Apollo” “Навчання та підвищення кваліфікації викладачів аграрних вузів України, Росії та Білорусії”. Результатами стажування є можливість перейняття досвіду навчання у німецьких навчальних закладах, отримання від виробників сільськогосподарської техніки навчальних матеріалів по конструкції машин, перейняття досвіду із впровадження екологічно чистого землеробства. Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях, які організовують закордонні ВНЗ – партнери.

 

 

Comments are closed.