Міжнародна співпраця

Міжнародні зв’язки кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин

Міжнародна діяльність кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин спрямована на налагодження співпраці із закордонними вищими навчальними закладами (ВНЗ) – партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого світового досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів вищої освіти із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри, факультету та університету в Україні та за її межами.

Основними напрямами діяльності кафедри в розрізі міжнародного співробітництва є :

• залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

• співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;

• викладання для іноземних громадян в університеті;

• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;

• використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

• сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

 

Участь у міжнародних проєктах

Програма європейського союзу ERASMUS+

Еразмус+ – це нова програма ЄС в галузі освіти, навчання молоді та спорту. Вона пропонує низку можливостей для студентів, дослідників, працівників вищих навчальних закладів та організацій з усього світу. Усі ці можливості фінансує Європейський Союз.

​Основні компоненти програми ERASMUS+:

 • KA1 — Навчальна мобільність
 • KA2 — Співпраця для інновацій та обміну вдалими практиками
 • KA3 — Підтримка політики реформування вищої освіти
 • Програма Жана Моне
 • Спорт

Цільові групи програми ERASMUS+:

 • студенти
 • аспіранти
 • професорсько-викладацький склад
 • молоді фахівці
 • експерти в області вищої освіти тощо.

Детальнішу інформацію щодо напрямків програми можна отримати на офіційному ресурсі Національного Еразмус+ офісу в Україні:​

 

Програма подвійних дипломів

Розвиток спільних програм є одним з магістральних напрямків розвитку міжнародного співробітництва кафедри. Тому для університету актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва ВНЗ з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів. На сьогодні функціонує освітня магістерська програма з Державним університетом “Люблінська Політехніка” та з Опольським політехнічним університетом. Студенти мають можливість отримати два дипломи почергово навчаючись у ТНТУ та ВНЗ партнері. Узгоджується освітня Україно-німецька програма підготовки бакалаврів (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина).

Загальний порядок реєстрації та участі студента для навчання за програмою подвійних дипломів

 • ​до 1 жовтня подати контактні дані у відділ міжнародних зв’язків ВМЗ (у будь-який час, але як правило до 1 листопада) та ознайомитися з термінами подання документів;
 • записатися на курси вивчення іноземної мови до 1 жовтня для вступу за програмою подвійних дипломів в Центрі іноземних мов;
 • заповнити заяву з проханням про навчання за програмою подвійних дипломів у ВМЗ та погодити її з деканом факультету та відповідальним за академічну мобільність факультету;
 • укласти угоду про академічну мобільність у ВМЗ;
 • проставити апостиль у МОНУ, перекласти на мову країни навчання та завірити нотаріально переклад з апостилем документів про освітньо-кваліфікаційний рівень (наприклад для програми подвійних дипломів магістра необхідно завірити диплом і додаток бакалавра);(прим. — для отримання диплому та додатку до диплому бакалавра необхідно звернутися у студентський сектор навчального відділу (к. 45, корпус 2, вул. Руська, 56)
 • отримати у ВМЗ пакет заяв та анкет для реєстрації в університеті-партнері;
 • повідомити ВМЗ про реєстрацію та погодити у ВМЗ порядок подання оригіналів документів до університету-партнеру;
 • отримати у деканаті Витяг з обліково-екзаменаційних відомостей (Академічна довідка Transcript of records);
 • ознайомитися у ВМЗ з наказом про направлення на навчання за програмою подвійних дипломів;
 • вчасно здати екзаменаційну сесію та вибути до місця навчання.

​За довідками відносно участі у програмах подвійних дипломів просимо звертатись у  відділ міжнародного співробітництва ТНТУ, к.30, корпус 2, вул. Руська, 56, тел. (0352) 51-97-29.

 

Стажування закордоном

Кожного року студенти кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин в рамках університетських програм мають можливість проходити виробничі практики та стажування за кордоном. Зокрема за програмою Асоціації “Аполло” (Німеччина), об’єднання “Німецька селянська спілка” (Німеччина), за програмою “Агроімпульс” (Швейцарія), Асоціації аграрних підприємств “Кі-Франс” (Франція), на підприємствах компанії “Устронянка” – одного із лідерів на ринку безалкогольних напоїв у Польщі. Крім набутих спеціальних знань студенти мають змогу отримати величезний досвід міжнародного культурного спілкування та побувати з екскурсіями у Чехії в її столиці Празі, та польських містах Вроцлаві, Кракові тощо. Викладачі кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин мають змогу проходити стажування в закордонних вищих навчальних закладах та провідних підприємствах сільськогосподарського спрямування і великих фермерських господарствах, зокрема в рамках проекту асоціації “Apollo” “Навчання та підвищення кваліфікації викладачів аграрних вузів України, Росії та Білорусії”. Результатами стажування є можливість перейняття досвіду навчання у німецьких навчальних закладах, отримання від виробників сільськогосподарської техніки навчальних матеріалів по конструкції машин, перейняття досвіду із впровадження екологічно чистого землеробства. Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях, які організовують закордонні ВНЗ – партнери.

 

 

Comments are closed.