Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада

Д 58.052.02

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є одним із провідних наукових центрів Західного регіону України технічного спрямування. Науковцями університету здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження, пов’язані з розробленням математичних моделей, вдосконаленням технологічних процесів, транспортно-технологічних систем, дослідженням напружено-деформованого стану, міцності та довговічності матеріалів та елементів конструкцій з урахуванням експлуатаційних навантажень. За вказаною спеціальністю в університеті ведеться підготовка наукових кадрів в магістратурі та аспірантурі, діють наукові школи, видається науковий журнал “Вісник Тернопільського національного технічного університету”, створено матеріально-технічну базу, акредитовано спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» із спеціалізацією «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» за освітніми рівнями бакалавр та магістр, також функціонують аспірантура і докторантура за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Результати досліджень наукової школи відображено у монографіях, статтях, матеріалах міжнародних, національних і галузевих конференцій та симпозіумів. Розробки університету демонструвались на міжнародних та національних виставках.

Спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 вперше утворена в 1991 році ВАК СРСР, опісля перезатверджена ВАК України. Остання реєстрація ради була проведена 06.11.2014 року (наказ № 1279) з терміном повноважень до 06.11.2017 року. Необхідно відзначити, що протягом діяльності рада була єдиною докторською радою в Україні за вказаною спеціальністю. Вибір нашого університету для утворення спецради визначається концентрацією науковців (на даний час в університеті працює 5 докторів наук за спеціальністю 05.05.11), заводів – гігантів Західного регіону: “Львівагромашпроект”, “Коломиясільмаш”, “Ковельсільмаш”, “Рівнесільмаш”, які входять у навчально – науково – виробничий комплекс “Агромаш”, що створений при ТНТУ. Успішно функціонують навчально-науково-виробничий центр з випробувань функціонально-технічних засобів виробництва і взаємодії з науково-промисловими комплексами та опорний пункт Львівської державної зональної машиновипробувальної станції для проведення комплексних досліджень процесів навантаженості сільськогосподарських машин. Наукові розробки, що розглядаються спецрадою, безпосередньо впроваджуються на заводах комплексу „Агромаш”. На засіданнях ради захищено понад 50 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

До складу спеціалізованої вченої ради входить 15 авторитетних вчених, у тому числі 14 докторів наук. Більшість вчених ради є завідувачами профілюючих кафедр, наукових відділів та лабораторій, здійснюють активну наукову та педагогічну роботу.

Головою спеціалізованої вченої ради є Рибак Тимофій Іванович, доктор технічних наук, професор, академіка АІНУ, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Рибак Т.І. автор більше 360 наукових праць, понад 25 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 12 монографій. Очолює наукову школу з оцінки міцності і прогнозування ресурсу роботи несучих систем сільськогосподарських машин. Під науковим керівництвом Рибака Т.І. захищено більше 30 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

 

Додаток 1

до наказу МОН України

28.12.2017 № 1714

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком на три роки.

Додаток 3

до наказу МОН України

28.12.2017 № 1714

Склад

спеціалізованих вчених рад

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Голова ради:

 1. Рибак Тимофій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови:

 1. Рогатинський Роман Михайлович, д.т.н., професор, проректор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

Вчений секретар:

 1. Сташків Микола Ярославович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

Члени ради:

 1. Андрейків Олександр Євгенович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 05.05.11;

 2. Гевко Богдан Матвійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11;

 3. Гевко Іван Богданович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11;

 4. Дідух Володимир Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.05.11;

 5. Луців Ігор Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11;

 6. Морозов Іван Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11;

 7. Налобіна Олена Олександрівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 05.05.11;

 8. Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11;

 9. Попович Павло Васильович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11;

 10. Пулька Чеслав Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11;

 11. Ріпецький Євгеній Йосипович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.05.11;

 12. Ясній Петро Володимирович, д.т.н., професор, ректор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

 

Comments are closed.