Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада

Д 58.052.02

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є одним із провідних наукових центрів Західного регіону України технічного спрямування. Науковцями університету здійснюються фундаментальні та прикладні дослідження, пов’язані з розробленням математичних моделей, вдосконаленням технологічних процесів, транспортно-технологічних систем, дослідженням напружено-деформованого стану, міцності та довговічності матеріалів та елементів конструкцій з урахуванням експлуатаційних навантажень. За вказаною спеціальністю в університеті ведеться підготовка наукових кадрів в магістратурі та аспірантурі, діють наукові школи, видається науковий журнал “Вісник Тернопільського національного технічного університету”, створено матеріально-технічну базу, акредитовано спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» із спеціалізацією «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» за освітніми рівнями бакалавр та магістр, також функціонують аспірантура і докторантура за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Результати досліджень наукової школи відображено у монографіях, статтях, матеріалах міжнародних, національних і галузевих конференцій та симпозіумів. Розробки університету демонструвались на міжнародних та національних виставках.

Спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 вперше утворена в 1991 році ВАК СРСР, опісля перезатверджена ВАК України. Остання реєстрація ради була проведена 06.11.2014 року (наказ № 1279) з терміном повноважень до 06.11.2017 року. Необхідно відзначити, що протягом діяльності рада була єдиною докторською радою в Україні за вказаною спеціальністю. Вибір нашого університету для утворення спецради визначається концентрацією науковців (на даний час в університеті працює 5 докторів наук за спеціальністю 05.05.11), заводів – гігантів Західного регіону: “Львівагромашпроект”, “Коломиясільмаш”, “Ковельсільмаш”, “Рівнесільмаш”, які входять у навчально – науково – виробничий комплекс “Агромаш”, що створений при ТНТУ. Успішно функціонують навчально-науково-виробничий центр з випробувань функціонально-технічних засобів виробництва і взаємодії з науково-промисловими комплексами та опорний пункт Львівської державної зональної машиновипробувальної станції для проведення комплексних досліджень процесів навантаженості сільськогосподарських машин. Наукові розробки, що розглядаються спецрадою, безпосередньо впроваджуються на заводах комплексу „Агромаш”. На засіданнях ради захищено понад 50 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

До складу спеціалізованої вченої ради входить 19 авторитетних вчених, у тому числі 18 докторів наук. Більшість вчених ради є завідувачами профілюючих кафедр, наукових відділів та лабораторій, здійснюють активну наукову та педагогічну роботу.

Головою спеціалізованої вченої ради є Підгурський Микола Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 

Спеціалізована рада Д 58.052.02 з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями (наказ МОН України № 530 від 06.06.2022)

05.02.08 «Технологія машинобудування»,

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

 • e-mail: d58.052.02_tntu@tu.edu.te.ua
 • Голова ради: д.т.н., професор Підгурський Микола Іванович,
  тел. (0352) 51-97-00 4020,
  e-mail: pidhurskyy@gmail.com
 • Вчений секретар: к.т.н., доц. Сташків Микола Ярославович,
  тел. (0352) 51-97-00 2770,
  e-mail: stashkiv@tntu.edu.ua.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

06.06.2022                                         м. Київ                                              № 530

 

НАКАЗ

 

Про рішення з питань присудження

наукових ступенів і присвоєння

вчених звань та внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України

Від 7 квітня 2022 року № 320

 

 

НАКАЗУЮ:

 

4. Утворити спеціалізовані вчені ради з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки у складі згідно з додатком 1

 

 

 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

06.06.2022 № 530

 

 

Спеціалізовані вчені ради

з присудження наукового ступеня доктора наук

 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Профіль ради:

05.02.08 «Технологія машинобудування»,

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 з присудження наукового ступеня доктора наук

Голова ради:

1. Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

Заступники голови:

2. Рогатинський Роман Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

3. Пилипець Михайло Ількович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

Вчений секретар:

4. Сташків Микола Ярославович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

Члени ради:

5. Андрейків Олександр Євгенович, д.т.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 05.05.11.

6. Бабій Андрій Васильович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

7. Барановський Віктор Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

8. Васильків Василь Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

9. Гевко Іван Богданович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

10. Гурей Володимир Ігорович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.02.08.

11. Дзюра Володимир Олексійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

12. Дідух Володимир Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.05.11.

13. Луців Ігор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

14. Ляшук Олег Леонтійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.05.11.

15. Марущак Павло Орестович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

16. Марчук Віктор Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.02.08.

17. Попович Павло Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 05.05.11.

18. Роп’як Любомир Ярославович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 05.02.08.

19. Стухляк Петро Данилович, д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.02.08.

 

 

Comments are closed.