Графіки/розклад

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

спеціалізація “Машини сільськогосподарського виробництва”

Навчальний план бакалавра

Освітня програма бакалавра

Навчальний план магістра

Освітня програма магістра

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

ГРАФІКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА КАФЕДРОЮ

технічної механіки та сільськогосподарських машин

№ пп

Дисципліна

Загальноінженерні дисципліни
Назва дисципліни спеціальність курс викладач
1 Теорія механізмів і машин
2 Опір матеріалів
3 Деталі машин
4 Деталі машин і основи конструювання
5 Прикладна механіка
6 Прикладна механіка і основи конструювання
7 Технічна механіка
8 Технологія проектування
9 Механіка

Спеціальні дисципліни

10 Робочі процеси с/г машин
11 Конструкція, розрахунок і виробництво с/г машин
12 Експлуатація с/г машин
13 Ремонт с/г машин
14 Автоматизована робота с/г машин
15 Вступ до спеціальності
16 Трактори і автомобілі – основи конструкцій
17 С/г машини та знаряддя для рослинництва
18 Технологія виробництва та переробки с/г продукції
19 Основи агрономії
20 Професійна підготовка
21 Правила та безпека дорожнього руху
22 Організація і технологія механізованих робіт
23 Методи проектування с/г машин
24 Машинне конструювання
25 Машини та обладнання  для тваринництва
26 Проектування машин для збирання с/г культур
27 Машиновикористання в землеробстві
28 САПР с/г машин
29 Динаміка і міцність с/г машин
30 Проектування машин для вирощування с/г продукції
31 Надійність та методи випробування с/г техніки
32 Технологія с/г машинобудування
33 Механізація переробки та зберігання с/г продукції
34 Охорона праці в галузі
35 Експлуатація та обслуговування машин
36 Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ
Дисципліни з підготовки магістрів
37 Пошукове конструювання сільськогосподарських машин
38 Прогнозування розвитку сільськогосподарського машинобудування
39 Робочі органи і системи бурякозбиральних машин
40 Критерії оцінки міцності зварних конструкцій сільськогосподарських машин
41 Комп’ютерна підготовка
42 Надійність та ресурс роботи сільськогосподарських машин
43 Динаміка мобільних сільськогосподарських машни
44 Основи наукових досліджень і теорія експерименту
45 Експериментальні методи дослідження в інженерній механіці
46 Прикладна математика
Практики
47 Ознайомча практика
48 Конструкторсько-технологічна практика
49 Переддипломна практика
50 Присвоєння робітничої спеціальності
51 Дипломна практика для магістрів

Зав. каф. технічної механіки та сільськогосподарських машин                                               Т.І. Рибак

Comments are closed.