Науково-дослідна лабораторія

Науково-дослідна лабораторія

«Навчально-науково-виробничий центр

випробування функціонально-технічних засобів виробництва

та взаємодії з науково-промисловими комплексами»

Навчально-науково-виробничий центр випробування функціонально-технічних засобів виробництва та взаємодії з науково-промисловими комплексами створено при кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин на базі Зборівського коледжу (структурний підрозділ ТНТУ ім. І.Пулюя) 18 вересня 2007 р.

Науково-дослідна лабораторія навчально-науково-виробничого центру випробування функціонально-технічних засобів виробництва та взаємодії з науково-промисловими комплексами проводить наукові дослідження динаміки навантаженості сільськогосподарських машин в реальних умовах експлуатації, з метою прогнозування ресурсу роботи, оптимізації несучих та функціональних систем. Лабораторія атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

 

Надаємо послуги з вимірювання статичних та динамічних навантажень в несучих конструкціях сільськогосподарських машин, транспортних засобів та інших конструкціях методом тензометрування.

Основні наукові напрямки центру:

 • Модифікація методу мінімуму потенціальної енергії для динамічного розрахунку континуальних структур з урахуванням особливостей енергії від депланації.
 • Розробка критеріїв оцінки міцності і прогнозування ресурсу роботи зварних металоконструкцій на основі механізму крихкого руйнування з урахуванням у коефіцієнті інтенсивності напружень особливостей від стисненого кручення.
 • Розробка і застосування універсальної вимірювальної системи дослідження реальної динаміки навантаженості в натурних умовах експлуатації машин.
 • Обладнання лабораторії центру:
  • Універсальна реєструюча система для дослідження динамічних навантажень с.г. машин;
   • Динамометри;
   • Тяга динамометрична;
   • Тензометрична ланка;
   • Датчики тиску;
   • Тензометрична вилка;
   • Датчики прискорень та кутових швидкостей.

На даний час в центрі проводяться дослідження за темами:

 • Розвиток модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації конструктивних структур з особливостями енергії деформації від моментів біпари.
 • Розробка критеріїв оцінки міцності і прогнозування ресурсу роботи несучих систем с/г машин з особливостями залежності КІН (коефіцієнтів інтенсивності напружень) від депланації.
 • Удосконалення існуючих та розробка власних методик і засобів проведення експериментальних дослідженью.

За тематикою проведених наукових досліджень в цілому видана одна монографія, опубліковано понад 260 наукових праць у вітчизняних і міжнародних виданнях, зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях, отримано 14 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.

За результатами дослідницької роботи захищено 3 докторських та 7 кандидатських дисертаційних робіт.

Існує успішний досвід надання послуг підприємствам (у 2015 році проведено комплекс досліджень нової штанги обприскувача для ПАТ «Богуславська сільгосптехніка»).

Наші реквізити:

46001 м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус №2, к.78

E-mail: kaf_th@tu.edu.te.ua

 

 

 

Comments are closed.