Науково-дослідна лабораторія

Науково-дослідна лабораторія

«Агротехнології, машини та матеріали»


Історична довідка про науково-дослідну лабораторію

Етапи, що передували створенню науково-дослідної лабораторії.

Спільним наказом № 27/47 від 28.01.1997р. Міністерства освіти України та Міністерства сільського господарства і продовольства України створено навчально-науково-виробничий комплекс «Агромаш» на базі Тернопільського приладобудівного інституту ім. І.Пулюя у складі:

– Тернопільського приладобудівного інституту ім. І.Пулюя;

– Борщівського агротехнічного коледжу Тернопільської області;

– Зборівського професійно-технічного училища №30;

– Відкритого акціонерного товариства «Тернопільський

комбайновий завод» (за згодою);

– Виробничого об’єднання «Львівхімсільгоспмаш» (за згодою);

– Відкритого акціонерного товариства «Коломиясільмаш» (за згодою).

В 2002 р. створено навчально-науково-виробничу дільницю ТДТУ ім. І.Пулюя.

За зверненням ректора ТДТУ ім. І. Пулюя проф. О.М. Шаблія та проректора Т.І. Рибака № 434  від   15.04.2003р., до заступника держсекретаря Міністерства агрополітики Яковенка В.П., директора УкрЦВТ Погорілого Л.В. про створення при Зборівському технікумі ТДТУ опорного пункту з випробування сільськогосподарських машин, який було створено в 2004р. (Зборівський опорний пункт з дослідження характеристик динамічної навантаженості машин Львівської державної зональної машинновипробувальної станції).

Для підняття рівня розробок і забезпечення показників надійності мобільної сільськогосподарської техніки та у зв’язку з реорганізацією УкрЦВТ в Український науково-дослідний інститут прогнозування і випробування техніки (УкрНДІ ПВТ) створено спільну науково-дослідну лабораторію з дослідження динаміки, експлуатаційних та функціональних характеристик сільськогосподарської техніки на базі Зборівського коледжу, структурного підрозділу Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя.

Зборівщина характеризується особливо важкими ґрунтами та рельєфом щодо полів України, а Зборівський коледж має потужну універсальну вимірювальну систему для дослідження динаміки та енергетичних показників сільськогосподарської техніки зокрема мобільних машин, яка пройшла тестові випробування. Названа система демонструвалася на Міжнародній виставці «Агро-2005» і отримала позитивні відгуки спеціалістів. З високою оцінкою про метрологічні характеристики системи відгукнулися директор Львівської МВС Залужний В.І. та провідний спеціаліст в галузі випробувань сільськогосподарської техніки, керівник відділу випробувань Львівської МВС Ковальчук Я.І., які у 2005 році брали участь в тестових випробуваннях вимірювальної системи на полях Зборівщини.

Практичний зміст науково-дослідної лабораторії забезпечується функціонуванням при Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя навчально-науково-виробничого комплексу «Агромаш», в структуру якого, крім закладів освіти, входять провідні ВАТ Західного регіону України: ВАТ «Тернопільський комбайновий завод», ВАТ «Коломиясільмаш», ВАТ «Львівхімсільмаш».

Високий науковий рівень науково-дослідної лабораторії забезпечується успішним функціонуванням у ТДТУ ім. Івана Пулюя докторської спецради Д.58.052.02 зі спеціальності 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

За наказом № 142-01 від 12.04.2006 р, створюються галузеві центри «Центру трансферних технологій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя». Директором центру сільськогосподарського машинобудування ЦТТ призначено професора Рибака Т.І., заступником директора – доцента Костюка В.І.

Наказом № 376-01 від 18.09.2007 р. створено «Навчально-науково-виробничий центр випробування функціонально-технічних засобів виробництва та взаємодії з науково-промисловими комплексами».

Вченою радою ТНТУ (22.06.2010 р.) затверджено положення про «Навчально-науково-виробничий центр випробування функціонально-технічних засобів виробництва та взаємодії з науково-промисловими комплексами», а в 2015 році лабораторію було атестовано на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

В 2023 р. рішенням Вченої ради ТНТУ (24.01.2023 р.) «Навчально-науково-виробничий центр випробування функціонально-технічних засобів виробництва та взаємодії з науково-промисловими комплексами» перейменовано у науково-дослідну лабораторію «Агротехнології, машини та матеріали» та  затверджено нову редакцію положення про засади її функціонування.

Напрямки наукової діяльності

Основними напрямами діяльності Лабораторії є:

-  дослідження процесів аграрного виробництва;

-  дослідження взаємодії функціональних органів машин (знарядь) з робочим середовищем;

-  дослідження процесів транспортування та сепарації сільськогосподарських матеріалів;

-  дослідження динаміки навантаження конструкцій машин в умовах експлуатації;

-  дослідження НДС елементів галузевих машин;

-  дослідження параметрів міцності та тріщинотривкості елементів галузевих машин;

-  дослідження механічних характеристик матеріалів.

Лабораторія атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

 

Надаємо послуги з вимірювання статичних та динамічних навантажень в несучих конструкціях сільськогосподарських машин, транспортних засобів та інших конструкціях методом тензометрування.

Обладнання Лабораторії:

Матеріально-технічна база_ТХ1

Універсальна вимірювальна система;

Динамометри;

Тяга динамометрична;

Тензометрична ланка;

Датчики тиску;

Тензометрична вилка;

Датчики прискорень та кутових швидкостей.

Основні прилади

Інші прилади

Наші дослідження

 

На даний час в Лабораторії проводяться дослідження за напрямками:

-            розвиток методів та засобів експериментальних досліджень;

-            розвиток модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації стержневих конструкцій з врахуванням енергії деформації від депланації;

-            отримання функціональних залежностей критеріїв тріщинотривкості елементів галузевих машин.

За тематикою проведених наукових досліджень  опубліковано понад 400 наукових праць, в тому числі і монографії, у вітчизняних і міжнародних виданнях, зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях, отримано 50 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності.

За результатами дослідницької роботи захищено 5 докторських та 20 кандидатських дисертаційних робіт.

Існує успішний досвід надання послуг підприємствам .

Наші реквізити:

46001 м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус №2, к.78 

E-mail: kaf_th@tu.edu.te.ua

 

 

 

Comments are closed.