Наука

Наукові здобутки

у фундаментальних працях

 

 

Наукова школа «Пошукове конструювання мобільних засобів сільськогосподарського виробництва» керівника школи доктора технічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри «Технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування» Рибака Тимофія Івановича.

Наукова школа «Пошукове конструювання мобільних засобів сільськогосподарського виробництва» заснована у 1963 році в ГСКБ «Львівсільмаш», тепер ВАТ «Львівагромашпроект». Засновники наукової школи представляють такі організації: ТНТУ імені Івана Пулюя (кафедра технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій); ФМІ АН України; ЛІМ АН України; Імаш Російської Федерації, м. Москва. Відомі представники: доктор технічних наук, професор Рибак Тимофій Іванович; член-кореспондент НАНУ, доктор технічних наук Андрійків О.Є.; академік НАНУ Панасюк В.В.; академік НАНУ Підстригач Я.С.; академік АНРФ Махутов М.А.

Фундаментальні напрямки школи:

  1. Розвиток модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації конструктивних структур з особливостями енергії деформації від моментів біпари.
  2. Розробка критеріїв оцінки міцності і прогнозування ресурсу роботи несучих систем с/г машин з особливостями залежності КІН (коефіцієнтів інтенсивності напружень) від депланації.
  3. Розвиток навчально-науково-виробничого центру випробування функціонально-технічних засобів виробництва і взаємодії з науково-промисловими комплексами.

Кількість учнів наукової школи: три професори,  д.т.н. і чотирнадцять доцентів, к.т.н.

На базі школи ефективно функціонує спеціалізована вчена рада Д 58.052.02 з захисту докторських (кандидатських) дисертаційних робіт за спеціальністю  05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Систематично виконується держбюджетна тема за названим профілем. Також виконуються госпдоговірні тематики з ВАТ «Коломиясільмаш», ПАТ «Рівнесільмаш», ТДВ «Львівагромашпроект».

Основні досягнення наукової школи. Розроблені аналітичні та експериментальні дослідження систематично впроваджуються на підприємствах, переважно, що входять в комплекс «Агромаш». Розроблено та отримано патенти більше ніж на 30 винаходів. На базі модифікації ММПЕД та створеної науково-дослідної лабораторії, отримано значні економічні ефекти на підприємствах комплексу «Агромаш». Вперше введено залежність ФПЕ від депланації.

Місце в світовій науці. На міжнародних конференціях визнано результати з отриманих залежностей потенціальної енергії від депланації і відповідної системи канонічних рівнянь, коефіцієнтів інтенсивності напружень КІ – нормального відриву, в залежності від секторіальних характеристик поперечних перетинів профілю, моментів біпари. Особливої ефективності при створенні нових та удосконаленні існуючих машин набрала триєдина модель (Триєдина модель пошукового конструювання сільськогосподарських машин. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №33031. Дата реєстрації 29.04.2010р.).

Наукова школа розвивається, систематично поповнюється молодими науковцями – кандидатами та докторами технічних наук.

З основними публікаціями науковців кафедри можна ознайомитись за посиланням -
Наш профіль у Google Scholar
Google Scholar

 

 

Тематики дисертаційних досліджень, які розвиваються на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин

за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

спеціалізація Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Докторські дисертаційні дослідження

Методи підвищення технологічних та експлуатаційних властивостей штангових обприскувачів

Оцінка ресурсу роботи сільськогосподарських конвеєрів модифікованим методом мінімуму потенціальної енергії деформації

Методи розрахунку ресурсу і вдосконалення конструкції широкозахватних штанг сільськогосподарських обприскувачів

 

Кандидатські дисертаційні дослідження

Підвищення довговічності тримких конструкцій штангових обприскувачів

Підвищення якості виконання технологічного процесу штанговими обприскувачами із застосуванням повітряного захисту струменю робочої рідини

Використання електростатичного поля для підвищення якості хімічної обробки сільськогосподарських культур

Дослідження функціональних систем штангових обприскувачів

Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив

Удосконалення конструкції та підвищення ресурсу роботи несучої системи широкозахватних культиваторів

Обґрунтування параметрів енергозберігаючого приводу косарки сегментно-пальцевої

 

 

Comments are closed.