Склад кафедри

Хомик Надія Ігорівна

К.т.н., доц. Хомик Надія Ігорівна

К.т.н., доц. Хомик Надія Ігорівна

Хомик Надія Ігорівна у 1992р. закінчила з відзнакою Тернопільський приладобудівний інститут, у 1995р. – аспірантуру. На кафедрі працює з 1995року на посаді старшого лаборанта, з 1998року – асистента. У 2003р. захистила кандидатську дисертаційну роботу і з цього часу працює на посаді доцента. Наукова робота доцента Хомик Н.І. направлена на дослідження навантаженості тримких елементів пруткових транспортерів та моделювання процесів зношування їх елементів. Має більше 80 науково-методичних розробок.

Профіль у Google Scholar
Google Scholar

Bookmark the permalink.