Склад кафедри

Анна Богданівна Цьонь

Анна Богданівна Цьонь

Асистент Анна Богданівна Цьонь

Народилась 4 січня 1989 року у м. Тернопіль.
2006-2011 – навчання у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. У 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”.
2011-2014 рік – навчання у аспірантуру на кафедрі технічної механіки і с/г машинобудування ТНТУ імені Івана Пулюя за спеціальністю 05.05.11 – ,,Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”, науковий керівник д.т.н., проф. Рибак Тимофій Іванович.
Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Машинознавство” (диплом другого ступеня, 2009/2010 рік), ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі “Машинознавство” (диплом третього ступеня, 2010/2011 рік).
Загальна кількість публікацій – 28, з них: 27 – наукових, 1 – патент України на корисну модель.

Bookmark the permalink.